מדד נגישות תחבורתית למקום העבודה

מדד נגישות תחבורתית למקום העבודה
רק כ-20% מהישראלים מגיעים בתחבורה ציבורית למקום עבודתם

הישראלים עדיין מעדיפים את הרכב הפרטי. בנק ישראל ערך מחקר וגילה את העדפות הישראלים בכל הנוגע לשימוש בתחבורה למקום העבודה. כמה זמן לוקח לישראלי להגיע לעבודה? כמה בוחרים ברכבת ובאיזה אזור הכי נהנים מהסעה משותפת?

אורן פרנקל | 02/08/18

עיקרי מחקר בנק ישראל בסוגיות שימוש בתחבורה בקרב הציבור הישראלי:

כ-60% מהעובדים בישראל מועסקים מחוץ ליישוב מגוריהם. מתוכם שני שלישים מגיעים לעבודה ברכב פרטי, כ-20% מגיעים בתחבורה ציבורית(17% באוטובוס ורק 3% ברכבת)  וכ-10% – בהסעה מאורגנת שהמעסיק מספק.

היישובים הבולטים בהסעות המשותפות הם חיפה(11.1%) וירושלים(7.4%)
בין היישובים בישראל קיימים הבדלים בולטים מבחינת האפשרות להגיע למקומות העבודה באמצעות תחבורה ציבורית יחסית לאפשרות להגיע באמצעות רכב פרטי. ניתוח שונות זו בנגישות היחסית יכול לסייע לפתח את התשתיות באופן מאוזן. 

מהמחקר עולה כי לנוסעים ברכב הפרטי לוקח כ-26 דקות להגיע לעבודתם בעוד שאלה הבוחרים באוטובוסים מגיעים רק תוך 42 דקות לעבודתם. מהמחקר עולה שאלה הוחרים ברכבת זמן הממוצע גבוה עוד יותר ועומד על 66 דקות.

ככל שמתרחקים מהערים המטרופוליניות הנגישות היחסית יורדת.
ברוב יישובי הפריפריה – ובמיוחד ביישובים הערביים – הנגישות היחסית נמוכה ונובעת ממגבלות ההיצע של שירותי התחבורה. ביישובים יהודיים קטנים בפריפריה הנגישות נמוכה, אך רמתם הסוציו-אקונומית הגבוהה עשויה להעיד כי בהתחשב ברמת התחבורה הציבורית שניתן לספק להם, הנגישות הנמוכה נובעת מכך שהתושבים מעדיפים להשתמש ברכב פרטי.  בערים ויישובים חרדיים הנגישות היחסית גבוהה.

בהרבה יישובים מרקע סוציו-אקונומי נמוך – במיוחד במגזר הערבי – הנגישות היחסית נמוכה ומלוּוה בהסעות מאורגנות שהמעסיקים מספקים. ההסעות יעילות שכן ניתן לעבור באמצעותן מרחק רב בזמן נתון. אולם בהיעדר חלופות נוצרת בהן תלות, וזו מקטינה את אפשרויות התעסוקה הפתוחות בפני התושבים ויוצרת אצלם תלות במעט מעסיקים.