מבצע הסדרת חובות אגרת רישוי רכב

מבצע הסדרת חובות אגרת רישוי רכב
המבצע מאפשר את הורדת הרכב מהכביש והסדרת החוב בגינו

משרד התחבורה יוצא במבצע לביטול חובות של בעלי רכב אשר הורידו את רכבם מהכביש אך לא דיווחו לאגף הרישוי במשרד התחבורה

אורן פרנקל | 27/06/19

כחלק מהמבצע נשלחו מכתבים לבעלי רכבים אשר צברו חוב בגין אגרת רישוי הרכב.
    
להזכירכם, פטור מתשלום אגרת רישוי ניתן אך ורק מהרגע בו רישיון הרכב מופקד במשרד הרישוי או כאשר הרכב מורד מהכביש לצמיתות והודעה על כך נמסרת במשרדי הרישוי.
כלומר, לחובת בעלי רכבים שלא עשו שימוש ברכבם, אך לא הורידו אותו מן הכביש במערכות אגף הרישוי, נצבר חוב מהרגע בו תם תוקף רישיון הרכב האחרון ששולם ועד הרגע בו הגיע בעל הרכב למשרד הרישוי לצורך הורדת הרכב מהכביש.

לדוגמה: לחובת בעל רכב שרישיונו פג ב-01.01.2018 אך הפקיד את הרישיון רק בחודש מאי 2019, נצבר חוב בין חודש ינואר 2018 לחודש מאי 2019.
המבצע מאפשר , באופן חריג וחד פעמי, את הורדת הרכב מהכביש ואת הסדרת החוב בגינו.