מערכת IKM

מערכת IKM
galgalim | 31/03/10

 

חברת "איתוראן" משיקה מערכת המאפשרת למנהלי ציי רכב ומנהלי ארגון לקבלת דוחות בקרה וחיוב על נסיעות פרטיות שלא בשעות העבודה – מערכת IKM.

מערכת IKM מאפשרת לכל ארגון להגדיר באופן עצמאי מה הם ימי העבודה, שעות העבודה, ובמידת הצורך מהו הקילומטראז' המוקצה לנסיעה ברכב לאחר שעות העבודה.

 

חברת "איתוראן" משיקה מערכת המאפשרת למנהלי ציי רכב ומנהלי ארגון לקבלת דוחות בקרה וחיוב על נסיעות פרטיות שלא בשעות העבודה – מערכת IKM.מערכת IKM מאפשרת לכל ארגון להגדיר באופן עצמאי מה הם ימי העבודה, שעות העבודה, ובמידת הצורך מהו הקילומטראז' המוקצה לנסיעה ברכב לאחר שעות העבודה.

 

ההערכה הינה שכ-30% מהקילומטרז' של כלי הרכב בציי רכב שבשימוש העובדים, הינם נסיעות פרטיות. חברה אשר בבעלותה צי רכב המונה 50 כלי רכב מוציאה בשנה בממוצע כ-150,000 ₪ על הנסיעות הפרטיות של העובדים- הוצאה שהמעביד יכול לחסוך במידה ויחייב את העובדים בהוצאות הדלק שבנסיעות פרטיות.

עלויות אחזקת הרכבים בתקופה זו מהווה סעיף נכבד בהוצאה הכללית של הארגון, מנהלי החברות שמחפשים כיצד לחסוך בעלויות התפעול של הארגון מצאו כי עלויות הרכב שלא בשעות העבודה (דלק ובלאי) עומדות לעיתים ביחס לא פרופורציונאלי להוצאות הרכב בשעות העבודה.

מספר מנהלים שבחברתם מותקנת מערכת ניהול צי רכב של חברת "איתוראן" פנו לחברת "איתוראן" וביקשו לקבל דו"ח מרוכז באמצעותו הם יקבלו תמונה כוללת כיצד הקילומטרים שהרכב עבר – נוצל.

 

לאחר מספר חודשים של פיתוח, השיקה חברת "איתוראן" את אפליקציית ה IKM Ituran KM על מנת שהשימוש במערכת יהיה נגיש למקסימום חברות הותקנה האפליקציה על מערכת הניהול האינטרנטית של החברה.

 

האפליקציה מושתת על נתונים שמועברים למערכת הניהול האינטרנטית מיחידות הקצה GPS המותקנות ברכבים. הנתונים מועברים באופן שוטף .

 

הנתונים המגיעים למערכת הניהול מוכנסים לאפליקציה ומנהלי הארגון יכולים לקבל בכל רגע נתון דו"ח מרוכזשל כל נסיעות העובדים. לדוגמא, כמה קילומטרים הרכב של העובד נסע בימים ובשעות שהוגדרו כימי עבודה וכמה קילומטרים נסע שלא בימים ובשעות אלה (הנתונים מוצגים גם ב %). במידת הצורך מאפשרת האפליקציה לקבל פירוט יומי של כל עובד כמה קילומטר הוא נסע בכל יום מימי החודש.

 

מנהלי החברות בהם הותקנה האפליקציה מסרו כי מדובר בכלי ניהולי מהדרגה הראשונה. המוצר מאפשר למנהלים להגדיר גבולות של שימוש ברכב ולבדוק באופן אמיתי את התוצאות מידי חודש בחודשו.

 

בשלב הנוכחי תקינה חברת "איתוראן" את האפליקציה ללא תשלום נוסף לכל לקוחותיה שמחוברים למערכת ניהול באינטרנט על בסיס יחידות קצה לוויניות GPS.