MyKey

MyKey
galgalim | 31/03/10

MyKey הינה המצאה טכנולוגית חדשה של חברת פורד Fordמטרתה לעזור להורים לגרום לילדיהם לנהוג ביתר זהירות, ולחסוך בדלק. טכנולוגיית MyKey (המפתח שלי), שתוצג בשנה הבאה, תהיה כסטנדרט בדגמי פורד פוקוס בשנת 2010, ותהיה במהרה גם כסטנדרט בדגמי פורד נוספים, מאפשרת לבעלי הרכב לתכנת את מפתח הרכב, כך שיגביל מהירות הרכב, ואת עוצמת השמע במערכת הסטריאו.

"פורד לא רק מובילה בתחום מבחני ההתרסקות ובמערכת למניעת התנגשויות, אנו גם מחויבים לפיתוח של טכנולוגיות חדשות כמו MyKey, שתורמת לנהיגה זהירה יותר", אמרה סוזן כיסק, סגנית נשיא סביבה ובטיחות בפורד. "MyKey יכול לעזור בקידום של נהיגה בטוחה יותר בעיקר בקרב בני הנוער, ע"י עידוד בשימוש בחגורת הבטיחות, הגבלת המהירות והפחתת מסיחי דעת (כמו הסטריאו)".

ע"פ סקר שנערך, מערכת MyKey מעניינת הורים של נהגים צעירים, שמתוכם 75 אחוזים המתעניינים בהגבלת המהירות, 72 אחוזים מתעניינים בהתראה מודגשת יותר לחגירת חגורת הבטיחות, ו – 63 אחוזים המעוניינים בהגבלת עוצמת השמע בסטריאו. בקרב 50 אחוז מההורים המתעניינים באביזרהרכבMyKey, אומרים שיתנו לילדיהם להשתמש ברכב המשפחתי לעיתים יותר קרובות, אם יצויד בטכנולוגיה החדשה.

כל הטכנולוגיות של פורד טאורוס 2010