הנחיות לרכישת מכונית משומשת

הנחיות לרכישת מכונית משומשת

מפת מצלמות מהירות חדשות

אורן פרנקל | 12/01/16

הנחיות לרכישת מכונית משומשת

ערך הרכב נמדד בעיקר על פי מצב השוק, כלומר היצע וביקוש, בנוסף לכך קיימת אפשרות לתנודות במחיר בהתאם למצבה של המכונית המוצעת.

הגורמים המשפיעים על ערך הרכב

מצב כלכלי של המרכב, ריקבונות או נקודות חלודה, תאונות קודמות ומצב מכני.

1. מרכב / שלדהא. יש לבדוק אם המכונית הינה לאחר תיקון תאונות. את האיזור הפגוע, החלקים שהוחלפו באם הם מולחמים או מוברגים, תיקונים בשלדה, רצפה, עמודים ועוד.ב.כל ניתוק או תיקון של אחד מחלקי הרכב המולחמים עלול לגרום לירידת ערך משמעותית, כך גם לגבי תיקונים והלחמות שבוצעו בשלוחות השילדה, בעמודים או בריצפת המרכב.ג. מצב וסוג הצבע

2. מערכות מכניותא. מצב המנוע ומספר הקילומטרים שהמכונית נסעה. (אין לסמוך על הספידומטר)ב.תיבת הילוכים, דיפרנציאל ומערכות ההיגוי, טיפולים או שיפוצים שנעשו.הערה: מכונית פרטית עוברת בממוצע כ - 18,000 ק"מ בשנה.

3. עיצוב פנימיריפודים פנימיים, ריפוד גג, לוח שעונים, ריפודי דלתות וכו'.

4. בעלותא. עברה של המכונית מהווה גורם חשוב ברמת הסחירות של הרכב, מספר וסוג הבהעלים הקודמים.באם המכונית הינה מהשכרה לשעבר, מינהל הרכב, חברה, ביה"ס לנהיגה, מונית וכו'.ב.ההשלכה העיקרית של בעלים קודמים באה לידי ביטוי בשימוש שנעשה במכונית ובמטרות שלהן יועדה בעבר.

5. תוספותא. מרכיב נוסף הינו אביזרים שקיימים ברכב כגון: חישוקי מגנזיום, אזעקה, מזגן, מערכות שמע, חלון גג וכו'.ב. פנסים מיוחדים, צמיגים מיוחדים, חלונות, מערכת נעילה וכו'. עלות תוספות אלו יש להוסיף לערך המכונית.

6. מספר החודשים עד הרישוי הקרוב

7. סיכוםלמרות כל האמור חלעי"ל אנו ממליצים לבדוק את המכונית המוצעת למכירה בצורה יסודית במכון בדיקה מוסמך.הסעיפים המפורטים למעלה נועדו לעזור לקונה על מנת לקבל תמונה כללית של מצב הרכב טרם הבדיקה במכון.

להלן אחוזי ההפחתה מרכב: ערך ההפחתהלאחר תאונה קשה20% - 10%לאחר תאונה בינונית 10% - 5%מינהל הרכב (צה"ל, משטרה וכו'), קיבוץ 30% - 20%רכישה מחברה בע"מ או מוסדות - ע"פ מד אוץ 15% - 5%בית ספר לנהיגה 20%חברת השכרה 15% - 10%מוניות לשעבר 30% - 20%הערה : האחוזים הנקובים הינם קו מנחה בלבד וכל מכונית נבדקת לגופה.