סיבות להשבתת רכב

סיבות להשבתת רכב

עבירות שבגינן לשוטר סמכות להשבית רכב ל–30 יום

אורן פרנקל | 12/10/13

הורחבו העבירות שבגינן יש לשוטר סמכות להשבית רכב ל– 30 יום

 

Ò אי ציות לרמזור אדום (סעיף חדש).

 

Ò ליקוי ברכב שנבדק ע"י בוחן במערכת ההגה, גלגלים או דליפת אויר (סעיף חדש).

 

Ò הובלת מטען מעל המותר.

 

Ò הסעת נוסעים מעל המותר.

 

Ò עבירה על תקנה 168 (שעות נהיגה ומנוחה – נהגים מקצועיים).

 

Ò נסיעה ברכב שהורד מהכביש (איסור שימוש).

 

Ò נהיגה ללא רישיון נהיגה.

 

Ò מתן רשות לנהוג לאדם שאין לו רישיון נהיגה.

 

Ò נהיגה בזמן פסילה.

 

Ò נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול.

 

Ò נהג חדש ללא מלווה.

 

Ò נהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים המסיע יותר מ – 2 נוסעים.

 

Ò הפקרת נפגע לאחר תאונה.

 

Ò אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל כשהמחסום חוסם את הדרך או מתחיל בחסימתה או כשהרכבת מתקרבת נראית או נשמעת.

 

Ò הסעת נוסעים במונית מעל המותר.

 

Ò עקיפת רכב בדרך לא פנויה תוך כדי חציית קו הפרדה רצוף.

 

 

 

Ò חשוב לציין - אי ציות לרמזור אדום כשיש נסיבות מחמירות ההשבתה תהיה ל60 יום.