זכויות הנהג לאחר תאונת דרכים

זכויות הנהג לאחר תאונת דרכים

זכויות הנהג לאחר תאונת דרכים

אורן פרנקל | 12/12/13

1.לבחור את המוסך בו יתוקן הרכב. זכותך להכניס את הרכב לכל מוסך בו תבחר, מרצונך החופשי, ולא לקבל המלצות/הנחיות מאף בעל אינטרס. סוכן הביטוח, חב' הביטוח, מרכזי שמאות של חב' הביטוח או יבואן הרכב – אינם רשאים להפנות רכב למוסך מסוים ובודאי שאינם רשאים לכפות עליך להכניס את רכבך למוסך שאינך חפץ בו, אם בתקופת האחריות ובמיוחד במקרה של תאונה. בחר את מי שאתה מכיר וסומך עליו - שילמת עבור זכות זו ! התייעץ עם מכרים ואנשי מקצוע.

2.לבחור את השמאי אשר יעריך את הנזק. על בסיס הסדר השמאים 2002/7 – זוהי זכותך לבחור בעצמך שמאי מרשימת שמאי החוץ של חב' הביטוח. כמו כן, באפשרותך לבחור שמאי אחר, מטעמך ובאופן פרטי, ולהזמין מ"מוקד שמאי מכריע" (03-5117222) הכרעה בין השומות - המחייבת את חברת הביטוח. שמאי חייב למלא את תפקידו בנאמנות, במסירות ובהגינות, ללא משוא פנים ובאופן בלתי תלוי, ולא משנה מי משלם את שכרו.

3.לדרוש ייצוג וגילוי נאות מסוכן הביטוח שלך. עליך לבדוק- כאשר אתה מזמין פוליסת ביטוח, וודא כי הכיסוי מכסה טיפול בכל מוסך מורשה שתבחר ועליו אתה סומך ולא רק ב-"מוסכי ההסדר". סוכן הביטוח חייב לספק לך מידע זה. בדוק, האם חב' הביטוח תפצה אותך באופן מלא ? (עלות התיקון במוסך + שכר טירחת שמאי) ו/או משפה אותך על פי "מחירי השוק" (לא מאפשר לקבל כיסוי מלא במוסכים שאינם ב"הסדר"). עליך להבין כי הסוכן הינו המייצג החוקי ובא כוחך מול המבטח (חב' הביטוח). עמוד על כך שידרוש עבורך תיקון מקצועי ובטוח.

4.להתעקש לקבל תיקון בטוח ומקצועי וחלפים ראויים. רכבך הנו רכושך בלבד וחובתך להגן עליו ועל בטיחות הנוסעים בו. רק מנהל המקצועי במוסך מוסמך לבחור את החלפים בהם יתוקן הרכב ואת אופן התיקון ע"פ סטנדרטים חמורים של מקצועיות, בטיחות ואמינות. על כן, זכותך לקבל מידע מלא ואף חוות דעת נוספת לגבי דו"ח השמאי ואופן תיקון הרכב – לפני הסכמתך לבצוע התיקון. עמוד על זכותך כי רכבך יתוקן באמצעות חלפים ראויים באופן שרמת הבטיחות ברכב תשמר.

5.לקבל אחריות מלאה של המוסך. רק המוסך אחראי לאכות הגימור ובטיחות הרכב. על כן, חובתך להתייעץ עם המנהל המקצועי ולקבל ממנו מידע מלא על אופי תיקון הרכב, סוג החלפים הישמשו בתיקון ומקורם, ומשמעות דו"ח השמאי וכן אחריות מלאה על התיקון והחלפים.

6.לקבל מהשמאי פיצוי הולם על ירידת ערך רכבך. חברת הביטוח חייבת להחזיר את המצב לקדמותו ערב קרות התאונה. וודא כי קיבלת את מלא הפיצוי בגין ירידת ערך במידה ונגרמה לרכבך. זכור - זה הרכב שלך ושילמת עבור הפוליסה. במקרה של חילוקי דעות עם שמאי הרכב בגין עלות החלפים או העבודה, הנך זכאי להזמין שמאי פרטי (כמפורט בסעיף 2), או/לחילופין לבקש מהמוסך שהוא חבר באגוד המוסכים, להזמין ועדה טכנית ללא תשלום.

7.לדעת כי ברכב שגילו אינו עולה על שנתיים - חל איסור להשתמש בחלפים משומשים. בעת עריכת חוות דעת נזק לרכב שגילו עד שנתיים חייב שמאי הרכב לאשר לצורכי התיקון חלקים חדשים בלבד. בנוסף, רכב שנעשו בו באחרונה תיקונים והורכבו בו חלפים חדשים, חייב השמאי לאשר חלפים חדשים אם אלה נפגעו בתאונה.

8.לדעת כי בביטוח מקיף לרכב זכאי בעל הפוליסה להגנה משפטית/ הוצאות משפט. אם רכבך מבוטח בביטוח מקיף, במקרה של תביעה של הפוליסה שלך, הנך זכאי להחזר הוצאות משפט מחברת הביטוח ובהתאם לתנאי הפוליסה שלך.

9.לאסור על השמאי לכפות שיפוצים ו/או תיקונים ו/או שימוש בחלפים מסויימים. וזאת בניגוד לדעתו המקצועית של המוסך - אין אחריות ללא סמכות. לשמאי אין סמכות מקצועית לקבוע/לאשר/לחייב וכדומה - השמאי חייב לישום נזק על פי אמות מידה אתיות נוקשות - זה תפקידו. כמו כן, חל איסור על השמאי להשפיע בכל דרך שהיא על המוסך לרכוש חלפים לרכב ממקור ספציפי. הנך זכאי לקבל חלקים איכותיים ובטיחותיים.

10.אל תסתכן - תיקון תאונה זה עניין רציני , אל תיתן להפרשי השתתפות עצמית או לפיתויים והטבות שונות להשתתף בשיקול הדעת שלך ובזכויותך. שמור על חייך וחייהם של בני משפחתך ועל ערך רכושך - דרוש תיקון בטוח.

העצות בחסות פורום התיקון הבטוח של אגוד המוסכים בישראל.