הפעלת ביטוח הרכב

הפעלת ביטוח הרכב

כיצד תובעים ואת מי?

אורן פרנקל | 14/08/11

 

כיצד תובעים ואת מי ?כאן עומדות בפניכם שתי אופציות:האחת, לתבוע את חברת הביטוח שלכם על הנזק. אפשרות זו יעילה במקרה ויש לכם ביטוח רכב מקיף.אופציה שניה ? לתבוע את חברת הביטוח של הנהג הפוגע.והיה וברשותכם רק ביטוח רכב צד ג' ? הוא אינו מכסה את הנזק שנגרם לרכבכם שלכם, אלא רק את הנזק שנגרם לרכב האחר שהיה מעורב בתאונה. תביעה זו מסובכת היות וזו תביעת נזיקין ולא תביעה חוזית, ומכאן שלחברת הביטוח הנתבעת אין כל מחוייבות לטפל בתביעה שהגשתם, אלא אם המבוטח שלה יודיע לה שהוא מאשר את התביעה.

במידה ותביעת צד ג' תאושר ? תנסה חברת הביטוח להקטין ככל שניתן את סכום הפיצויים שעליה לשלם ותשתדל למשוך את התביעה כמה שאפשר על מנת להפעיל עליכם לחץ כלכלי.קלף נוסף שישנו בידי חברת הביטוח הנתבעת הוא סעיף "רשלנות תורמת" האומר כי בכל תאונה ישנה, ולו במעט, אשמה גם מצידו של הנהג הצודק לכאורה, ואף על פי שנהג לפי כל חוקי התעבורה, צריך היה לצפות למצב שבו הוא עלול להיפגע.

טירחה רבה תימנע מכם אם תחליטו לתבוע את חברת הביטוח שלכם, אך יהא עליכם לשלם השתתפות עצמית לפי הקבוע בפוליסה, דבר שיגרום להפסד עתידי של הנחת היעדר תביעות.ברוב המקרים תציע לכם חברת הביטוח לתקן את רכבכם באחד ממוסכי ההסדר שלה, וכך למעשה לא תישאו בהוצאות התיקון, פרט להשתתפות עצמית.בכל מקרה תאונה בו אתם תובעים את חברת הביטוח, בין אם זו שלכם ובין אם אתם מגישים תביעת צד שלישי ? אל תמהרו להסכים לתקן את רכבכם במוסך שמציעה לכם החברה. חשוב לזכור כי מוסכי ההסדר מחוייבים כלפי חברת הביטוח ולא כלפיכם. אם לא נראה לכם מוסך ההסדר, זו זכותכם המלאה לבחור מוסך אחר.על פי הוראות משרד התחבורה, חובה לתקן רכב חדש בחלקים חדשים ומקוריים. (רכב חדש ? שגילו עד שנתיים).על פי הנחיות המפקח על הביטוח ישנם נהלים לגבי משך הזמן לטיפול בתביעות צד שלישי, מרגע הגשת כל המסמכים הרלוונטיים, מהם בדיוק המסמכים הדרושים ופירוט לוח זמנים מפורט ומדוייק לכל שלב ושלב בהליך הטיפול בתביעה. כל עוד לא שילמה חברת הביטוח לתובע את מלוא הסכום, אל לה להחתימו על כתב סילוק.האמור לעיל בא על מנת להבטיח כי לא יהיו לתובע תביעות עתידיות בעניין זה. והיה ובכל זאת מרגיש התובע כי אינו שבע רצון מהטיפול שניתן לתביעה שהגיש, הוא מוזמן לפנות לאגף התלונות בחברת הביטוח ולהקפיד לשלוח העתק גם למשרדי המפקח על הביטוח.בסיכומו של עניין, תביעת ביטוח רכב צד שלישי ? יתרונות וחסרונות לה.מחד ? אינכם נושאים בהשתתפות עצמית ולא מפסידים את הנחת היעדר תביעות. מאידך ? הליך התביעה מסוג זה הינו ארוך, מסובך ולעיתים מתיש.טיפ נוסף: באפשרותכם להגיש תביעה נגד חברת הביטוח שלכם (כמובן במידה וברשותכם ביטוח רכב מקיף).לאחר מכן, במידה ואכן אינכם אשמים בתאונה, באפשרותכם לתבוע את חברת הביטוח של הצד השני בגין ההפסדים שנגרמו לכם.והיה וחברת הביטוח לא תכבד את תביעתכם, ניתן להגיש נגדה תביעה בבית משפט לתביעות קטנות.מקור המאמר: www.Articles.co.il - מאמרים לשימוש חופשינכתב ע"י דניס קורן - ביטוח רכבאתר ביטוח רכב טידניס טלפון 6399315 - 03 http://www.bituach-rechev-tip.com