הדרך לזהות מוסך מוסמך

הדרך לזהות מוסך מוסמך
אורן פרנקל | 14/08/11

לאחר שהוציאו קוד אתי מחייב להתנהלות מקצועית והוגנת לעוסקים בשירות לרכב, החליטו באיגוד המוסכים כי זה לא מספיק. יוזמה חדשה של האיגוד תבדל מוסכים מוסמכים, מנותני שירות אחרים לרכב, לרבות אלו הלא חוקיים, ותנסה לספק לבעלי הרכב שקט נפשי בכניסה למוסכי הרכב..

במסגרת היוזמה עוצב סמל "הפלוס הירוק", אשר ייתלה במוסכים מוסמכים בלבד (בעלי רישיון תקף מטעם משרד התחבורה, החברים באיגוד המוסכים ומחויבים לקוד אתי ואמנת שירות). מסע הפרסום ילווה גםאתר אינטרנט ייעודי וסימול תואם במאגר המוסכים הארצי השלם באתר איגוד המוסכים. בתוך כך, מופצות בימים אלו, ערכות "הפלוס הירוק" למוסכים המוסמכים. הערכות כוללות מדבקה גדולה הנושאת את סמל "הפלוס הירוק" ומיועדת לתליה במקום בולט בכניסה למוסך, וכן פוסטר הסבר ועלונים ללקוחות לאזור ההמתנה.

בשנים עברו נמנעו באיגוד המוסכים, עקב היותו הגוף היציג של כלל ענף שרותי הרכב, לצאת פומבי כנגד נותני שרות שסרחו והם טופלו נקודתית. בשנים האחרונות, ההנהלה החדשה נוקטת באמצעים קיצוניים כנגד מוסכים, לרבות שיתוף פעולה הדוק עם כלי התקשורת בחשיפתם, סיוע משפטי ללקוחות בתביעות, יצירת 'מלשינון' בשיתוף המשטרה, שותפות בחקיקה צרכנית דוגמת החוק למניעת גניבות, איסור תיקון כלי רכב בשטחים, גילוי נאות במכירת רכב ועוד. כעת, בצעד חריג, הוחלט לבדל באופן ברור ובולט מוסכים המחויבים לדרך החדשה.

מסביר רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים בישראל: "המוסכים שקיבלו על עצמם אמות מידה ברורות למקצועיות ואמינות, מעוניינים לבדל עצמם מעמיתיהם אשר אינם מחויבים להן. לאור תנאי השוק, ריבוי ה'חאפרים' (על פי הערכות אחרונות ודיווחים למשרד התחבורה מ'מלשינון' איגוד המוסכים: מעל 2,000 חאפרים, עוסקים ללא רישיון מפעל ו/או תעודת הסמכה מתאימה) בתחום ואוזלת היד באכיפה, סמל הפלוס הירוק יאפשר לכל בעל רכב לזהות בקלות מוסכים מוסמכים ולקבל כתובת אמיתית לטיפול מהיר ויעיל בבעיות העלולות להתעורר. זהו עוד צעד המדגיש את מחויבותנו לשיפור השירות ויקל עלינו להקיא מקרבנו נותני שרות שאינם פועלים על פי החוק וביושר מלא".

מידע נוסף אודות הקוד האתי: הקוד האתי לנותני השירות בענף הרכב בישראל, שאושר באסיפה הכללית של המוסכים בחודש מאי השנה, הינו התחייבות לשמירה על אתיקה מקצועית וכללי התנהגות ראויה, לרבות: עבודה עם רישוי והסמכה מתאימים בלבד, התנהלות בשקיפות ובגילוי מלא, אחריות לעבודות ולחלפים, איסור לתשלום עמלות ו/או טובות הנאה לכל גורם שהוא, עבודה ע"פ כללי הבטיחות ובהתאם להוראות היצרן, השבה לקדמות של הרכב בתיקוני תאונות דרכים, איסור מוחלט של תיקון רכבים מסוכנים והונאות ביטוח מכל סוג ומין, התחייבות לגביית תשלום הוגן ותואם לשנתון היצרן, שמירה על רכוש הלקוחות ועוד.

נותני שירות אשר לא יעמדו בהתחייבויות הקוד האתי עלולים להיתבע על ידי בעלי רכב ולהישפט בפני ועדת משמעת ואתיקה, אשר יכולה לפסוק קנסות, השעיות, סילוק המוסך מהאיגוד ואף הגשת תלונות למשרד התחבורה. רק מוסכי 'הפלוס הירוק' יהיו מחויבים לקוד החדש. אלו שאינם חברים באיגוד יוכלו להיתבע במוסדותיו, אך דרושה הסכמתם להליך. את הקוד המלא וכן אופן הגשת תלונות ניתן למצוא באתר האינטרנט של האיגוד.