בירור נקודות תעבורה

בירור נקודות תעבורה

מהו דין נקודות התעבורה בעבירות התנועה השונות?

אורן פרנקל | 01/01/17

בירור נקודות תעבורה עבור עבירות תעבורה שונות

מהות העבירה והניקוד:


תוקף רישיון הרכב פג מעל 4 חודשים   - 6

אי המצאות אפוד זוהר הרכב או בתא הרכב - 0

אי לבישת אפוד זוהר ביציאה מהרכב בדרך שאינה עירונית  -0

אי אחזקת מסמכי הרכב במצב נקי וניתן לקריאה  - 0

שיחה בסלולארי ללא דיבורית -0

נסיעת אופנוע בשול הדרך - 0

נסיעת קלנועית בכביש בניגוד לחובה בחוק - 0

העמדת הרכב בכביש בין עירוני או בשול הדרך - 0

העמדת הרכב בשול הדרך בדרך מהירה - 0

חנייה בתחום צומת במקום כניסה לכלי רכב , במעבר חצייה או 12 מ' לפניו או בצד רכב אחר - 0

ירידה או עליה של נוסע מרכב שלא כדין - 0

הסעת נוסע/ים ללא חגורה במושב האחורי - 2

לוחית זיהוי אחורית לא תקינה - 0

התיר לנהוג לאדם בלתי מורשה -0

נהיגה בהיותו שיכור - 10

נהיגה בזמן פסילה - 10