אכיפת רכיבה לא חוקית באופניים

השבוע החלו עיריות תל אביב-יפו ורמת גן באכיפת רכיבה לא חוקית באופניים, כנסו לראות מה יאכפו הפקחים ומהם הכללים לרכיבה בטוחה

אורן פרנקל | 05/09/17
אכיפת רכיבה לא חוקית באופניים
אכיפת הנסיעה בדו גלגלי. עשרות פקחים עירוניים הוסמכו למשימה

השבוע תחל עיריית תל אביב-יפו באכיפת חוק ארצי על כלי הרכב הדו- גלגליים. האכיפה נועדה לשמור על הולכי הרגל מפני פגיעות רבות מכלי רכב שונים הנוסעים על המדרכות ובראשם האופניים החשמליים. מטרת האכיפה להביא לצמצום מספר הפגיעות על ידי הקפדה על הפרדת השימושים בסוגי הדרך השונים. ברחבי העיר יסיירו פקחים עירוניים שהוסמכו לאכוף את החוק, בין היתר באמצעות עיכוב ותפיסת כלי הרכב וכן באמצעות מתן הודעות תשלום קנס לעוברים על החוק. תחילה תבוצע האכיפה באמצעות רישום אזהרות בלבד.  
העירייה פעלה ופועלת לקידום תחבורה בטוחה ויעילה בעיר כיעד אסטרטגי ראשון במעלה ומעודדת שימוש בכלי רכב אלטרנטיביים על חשבון הרכב הפרטי. עם זאת, בשל ריבוי התאונות בהן היו מעורבים רוכבי אופניים חשמליים והולכי רגל וכן העדר אכיפה על המדרכות, הובילה העירייה להענקת סמכויות אכיפה נרחבות לפקחים העירוניים במסגרת חקיקה ייעודית. 
במסגרת החוק שאושר תבוצע אכיפה במדרכה, בשביל אופניים, בנתיב שסומן כשביל אופניים, באזור שהנסיעה בו הוגבלה למהירות מירבית של 30 קמ"ש (אזור מיתון תנועה), בשביל המיועד להולכי רגל וסומן בתמרור וכן במעברי חצייה.
 
כללים לרכיבה על אופניים וקורקינט חשמליים:
חל איסור מוחלט לרכב במדרכות.
מותרת רכיבה באופניים וקורקינט חשמליים בשבילי אופניים. היכן שאין שבילי אופניים החוק קובע שהרכיבה תהיה בצדו הימני של הכביש, בזהירות רבה ובהתאם לחוקי התנועה. 
* בהתאם לחוק מותר לרכב באופניים וקורקינט חשמלי מגיל 16 ומעלה. 
 
כללים לרכיבה עם אופניים רגילים:
ברחובות בהם קיימים שבילי אופניים חל איסור מוחלט לרכב במדרכה, הרכיבה תהיה בשביל האופניים בלבד.
ברחובות שהוגדרו וסומנו כממותני תנועה בתמרור מיוחד (30 קמ"ש), רכיבה באופניים במדרכה אסורה והיא תהיה בכביש בזהירות, הוראת החוק הנ"ל תקפה לרוכבים באופניים רגילים שגילם מעל 16 שנים.                         
 ברחובות בהם אין שביל אופניים והם לא הוגדרו ממותני תנועה לא תבצע העירייה אכיפה כנגד רוכבי אופניים רגילים הרוכבים במדרכה. 
   
כללים להרכבה עם אופניים:
החוק קובע שמותר  להרכיב ילד שטרם מלאו לו 8 שנים על אופניים המצוידים במושב נפרד המבטיח את שלום הילד המורכב עליהם. 
* גיל המרכיב באופניים יהיה מעל 14 שנים .
*חל איסור מוחלט בהתאם לחוק להרכיב על קורקינט חשמלי, "גלגינוע".
 
כללים בעת חצייה במעבר חצייה עם אופניים רגילים, חשמליים וקורקינט חשמלי:
חל איסור מוחלט לחצות בנסיעה מעבר חצייה ועל הרוכב לרדת מהאופניים ולחצות ברגל את מעבר החצייה.
 *מותרת הנסיעה רק במעברי חצייה שיועדו וסומנו במיוחד עבור ציבור הרוכבים.
 
כללים לרכיבה עם אופנועים/קטנועים:
אסורה בהחלט נסיעה במדרכה, מותרת חצייתה בלבד, למטרת  כניסה ויציאה מחצרות.
 
תקנות תעבורה שיאכפו ע"י פקחי העירייה וסכומי הקנס שיינתן:
 איסור שימוש בטלפון נייד בעת רכיבה (איסור אחיזה, קריאת SMS) – 1,000 ₪.
איסור על שימושים במדרכות, שבילי אופניים, מעברי חצייה וכו' ברכיבה על ידי מי שהכביש או השביל לא יועדו לו, קנסות בדרגות משתנות בטווח 100 ₪ - 250 ש"ח, (משתמשי הדרך בהתאם לחוק: רוכבי אופניים חשמליים ורגילים, קורקינט חשמלי, אופנועים והולכי רגל).
איסור גרימת הפרעה לתנועת עוברי דרך במדרכה – 250 ₪.
איסור הליכת הולכי רגל על נתיב המיועד לרכיבת אופניים- 500 ₪.
עבירות הרכבה אסורות לרוכבים, קנסות בדרגות משתנות בטווח 100 ₪ - 250 ₪.
 איסור שימוש באוזניות לרוכב במדרכה- 250 ₪.
 
סמכויות הפקחים העירוניים על פי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) תשע"ו 2016:
הפסקת התנהגות המהווה עבירה באופן מידי.   
 הסמכות לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור כל ידיעה או מסמך.
רישום דו"ח ברירת משפט בעבירות תעבורה בהתאם לחוק האמור. 
 תפיסת אופניים, תלת אופן או גלגינוע (קורקינט חשמלי), או חלק מהם, לאחר שנמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה בהתאם לחוק האמור, כדי למנוע המשך השימוש בהם.
הוצאת אויר מהצמיגים לאופניים, תלת אופן או גלגינוע (קורקינט חשמלי), לאחר שמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה, כדי למנוע את המשך השימוש בו תוך המשך ביצוע העבירה   
סמכות עיכוב אדם שסירב להיענות לדרישת פקח ויש חשש שיימלט, עד לבוא שוטר.

גם עיריית רמת-גן החלה באכיפת רכיבה לא חוקית באופניים, במטרה לצמצם את מספר הפגיעות ברוכבים ובהולכי הרגל. בחודש אוקטובר תחל אכיפה מלאה, כאשר סכומי הקנסות ינועו בין 1,000-100 שקלים.
העירייה תאכוף החודש את חוק האופניים, הכולל איסור שימוש בטלפון נייד ברכיבה על אופניים ואופניים חשמליים, איסור רכיבה על מדרכה ועבירות נוספות. ב-1 באוקטובר תחל חלוקת קנסות לעבריינים. 

בשל ריבוי תאונות דרכים בהן מעורבים רוכבי אופניים והולכי רגל, מדינת ישראל אפשרה לרשויות מקומיות לקחת לאחריותן את האכיפה בנושא זה. עיריית רמת-גן רואה את ביטחון תושביה בראש סדר העדיפות העירוני ועל כן מתחילה באכיפת חוק האופניים ובראשם האופניים החשמליים. 

האכיפה תכנס לתוקף במהלך חודש ספטמבר 2017, כאשר ברחבי העיר יסיירו פקחים עירוניים בפריסה רחבה שיוכשרו למשימה שמטרתה: צמצום מספר הפגיעות בהולכי הרגל והפרדת השימושים בסוגי הדרך השונים. השינוי המשמעותי הינו הענקת סמכויות אכיפה נרחבות לפקחים העירוניים במסגרת חקיקה ייעודית. במסגרת החוק שאושר תבוצע אכיפה במדרכות, בשביל אופניים, באזור שהנסיעה בו הוגבלה במהירות, בשביל המיועד להולכי רגל וסומן בתמרור וכן במעברי חצייה.

בחודש ספטמבר מתבצעת אכיפה באמצעות רישום אזהרות בלבד ובחודש אוקטובר תיכנס האכיפה באמצעות דוחות באופן מלא. חשוב לציין כי לצד אכיפת החוק, מעודדת עיריית רמת-גן שימוש בכלי רכב אלטרנטיביים לשמירה על סביבה ירוקה ומקדמת תוכנית אב לסלילת עשרות קילומטרים של שבילי אופניים ברחבי העיר. בניית תשתיות של שבילי אופניים אורכות זמן, ועד אז יש לרכב בהתאם להוראות החוק ובהתאם לתנאי השטח הקיימים.

השבוע תחל עיריית תל אביב-יפו באכיפת חוק ארצי על כלי הרכב הדו- גלגליים. האכיפה נועדה לשמור על הולכי הרגל מפני פגיעות רבות מכלי רכב שונים הנוסעים על המדרכות ובראשם האופניים החשמליים. מטרת האכיפה להביא לצמצום מספר הפגיעות על ידי הקפדה על הפרדת השימושים בסוגי הדרך השונים. ברחבי העיר יסיירו פקחים עירוניים שהוסמכו לאכוף את החוק, בין היתר באמצעות עיכוב ותפיסת כלי הרכב וכן באמצעות מתן הודעות תשלום קנס לעוברים על החוק. תחילה תבוצע האכיפה באמצעות רישום אזהרות בלבד.  
העירייה פעלה ופועלת לקידום תחבורה בטוחה ויעילה בעיר כיעד אסטרטגי ראשון במעלה ומעודדת שימוש בכלי רכב אלטרנטיביים על חשבון הרכב הפרטי. עם זאת, בשל ריבוי התאונות בהן היו מעורבים רוכבי אופניים חשמליים והולכי רגל וכן העדר אכיפה על המדרכות, הובילה העירייה להענקת סמכויות אכיפה נרחבות לפקחים העירוניים במסגרת חקיקה ייעודית. 
במסגרת החוק שאושר תבוצע אכיפה במדרכה, בשביל אופניים, בנתיב שסומן כשביל אופניים, באזור שהנסיעה בו הוגבלה למהירות מירבית של 30 קמ"ש (אזור מיתון תנועה), בשביל המיועד להולכי רגל וסומן בתמרור וכן במעברי חצייה.
 
כללים לרכיבה על אופניים וקורקינט חשמליים:
חל איסור מוחלט לרכב במדרכות.
מותרת רכיבה באופניים וקורקינט חשמליים בשבילי אופניים. היכן שאין שבילי אופניים החוק קובע שהרכיבה תהיה בצדו הימני של הכביש, בזהירות רבה ובהתאם לחוקי התנועה. 
* בהתאם לחוק מותר לרכב באופניים וקורקינט חשמלי מגיל 16 ומעלה. 
 
כללים לרכיבה עם אופניים רגילים:
ברחובות בהם קיימים שבילי אופניים חל איסור מוחלט לרכב במדרכה, הרכיבה תהיה בשביל האופניים בלבד.
ברחובות שהוגדרו וסומנו כממותני תנועה בתמרור מיוחד (30 קמ"ש), רכיבה באופניים במדרכה אסורה והיא תהיה בכביש בזהירות, הוראת החוק הנ"ל תקפה לרוכבים באופניים רגילים שגילם מעל 16 שנים.                         
 ברחובות בהם אין שביל אופניים והם לא הוגדרו ממותני תנועה לא תבצע העירייה אכיפה כנגד רוכבי אופניים רגילים הרוכבים במדרכה. 
   
כללים להרכבה עם אופניים:
החוק קובע שמותר  להרכיב ילד שטרם מלאו לו 8 שנים על אופניים המצוידים במושב נפרד המבטיח את שלום הילד המורכב עליהם. 
* גיל המרכיב באופניים יהיה מעל 14 שנים .
*חל איסור מוחלט בהתאם לחוק להרכיב על קורקינט חשמלי, "גלגינוע".
 
כללים בעת חצייה במעבר חצייה עם אופניים רגילים, חשמליים וקורקינט חשמלי:
חל איסור מוחלט לחצות בנסיעה מעבר חצייה ועל הרוכב לרדת מהאופניים ולחצות ברגל את מעבר החצייה.
 *מותרת הנסיעה רק במעברי חצייה שיועדו וסומנו במיוחד עבור ציבור הרוכבים.
 
כללים לרכיבה עם אופנועים/קטנועים:
אסורה בהחלט נסיעה במדרכה, מותרת חצייתה בלבד, למטרת  כניסה ויציאה מחצרות.
 
תקנות תעבורה שיאכפו ע"י פקחי העירייה וסכומי הקנס שיינתן:
 איסור שימוש בטלפון נייד בעת רכיבה (איסור אחיזה, קריאת SMS) – 1,000 ₪.
איסור על שימושים במדרכות, שבילי אופניים, מעברי חצייה וכו' ברכיבה על ידי מי שהכביש או השביל לא יועדו לו, קנסות בדרגות משתנות בטווח 100 ₪ - 250 ש"ח, (משתמשי הדרך בהתאם לחוק: רוכבי אופניים חשמליים ורגילים, קורקינט חשמלי, אופנועים והולכי רגל).
איסור גרימת הפרעה לתנועת עוברי דרך במדרכה – 250 ₪.
איסור הליכת הולכי רגל על נתיב המיועד לרכיבת אופניים- 500 ₪.
עבירות הרכבה אסורות לרוכבים, קנסות בדרגות משתנות בטווח 100 ₪ - 250 ₪.
 איסור שימוש באוזניות לרוכב במדרכה- 250 ₪.
 
סמכויות הפקחים העירוניים על פי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) תשע"ו 2016:
הפסקת התנהגות המהווה עבירה באופן מידי.   
 הסמכות לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור כל ידיעה או מסמך.
רישום דו"ח ברירת משפט בעבירות תעבורה בהתאם לחוק האמור. 
 תפיסת אופניים, תלת אופן או גלגינוע (קורקינט חשמלי), או חלק מהם, לאחר שנמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה בהתאם לחוק האמור, כדי למנוע המשך השימוש בהם.
הוצאת אויר מהצמיגים לאופניים, תלת אופן או גלגינוע (קורקינט חשמלי), לאחר שמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה, כדי למנוע את המשך השימוש בו תוך המשך ביצוע העבירה   
סמכות עיכוב אדם שסירב להיענות לדרישת פקח ויש חשש שיימלט, עד לבוא שוטר.

גם עיריית רמת-גן החלה באכיפת רכיבה לא חוקית באופניים, במטרה לצמצם את מספר הפגיעות ברוכבים ובהולכי הרגל. בחודש אוקטובר תחל אכיפה מלאה, כאשר סכומי הקנסות ינועו בין 1,000-100 שקלים.
העירייה תאכוף החודש את חוק האופניים, הכולל איסור שימוש בטלפון נייד ברכיבה על אופניים ואופניים חשמליים, איסור רכיבה על מדרכה ועבירות נוספות. ב-1 באוקטובר תחל חלוקת קנסות לעבריינים. 

בשל ריבוי תאונות דרכים בהן מעורבים רוכבי אופניים והולכי רגל, מדינת ישראל אפשרה לרשויות מקומיות לקחת לאחריותן את האכיפה בנושא זה. עיריית רמת-גן רואה את ביטחון תושביה בראש סדר העדיפות העירוני ועל כן מתחילה באכיפת חוק האופניים ובראשם האופניים החשמליים. 

האכיפה תכנס לתוקף במהלך חודש ספטמבר 2017, כאשר ברחבי העיר יסיירו פקחים עירוניים בפריסה רחבה שיוכשרו למשימה שמטרתה: צמצום מספר הפגיעות בהולכי הרגל והפרדת השימושים בסוגי הדרך השונים. השינוי המשמעותי הינו הענקת סמכויות אכיפה נרחבות לפקחים העירוניים במסגרת חקיקה ייעודית. במסגרת החוק שאושר תבוצע אכיפה במדרכות, בשביל אופניים, באזור שהנסיעה בו הוגבלה במהירות, בשביל המיועד להולכי רגל וסומן בתמרור וכן במעברי חצייה.

בחודש ספטמבר מתבצעת אכיפה באמצעות רישום אזהרות בלבד ובחודש אוקטובר תיכנס האכיפה באמצעות דוחות באופן מלא. חשוב לציין כי לצד אכיפת החוק, מעודדת עיריית רמת-גן שימוש בכלי רכב אלטרנטיביים לשמירה על סביבה ירוקה ומקדמת תוכנית אב לסלילת עשרות קילומטרים של שבילי אופניים ברחבי העיר. בניית תשתיות של שבילי אופניים אורכות זמן, ועד אז יש לרכב בהתאם להוראות החוק ובהתאם לתנאי השטח הקיימים.