שיטת מיסוי הדו גלגלי תימשך

שר האוצר חתם ושיטת המיסוי על רכב דו-גלגלי תימשך עוד שנתיים. במסגרת הצו נוספו גם גם תמריצי מס לאביזרי בטיחות לדו-גלגלי

אורן פרנקל | 18/07/18
שיטת מיסוי הדו גלגלי תימשך


שר האוצר, משה כחלון, חתם על צו המאריך עד 30.6.2020 את שיטת המיסוי הנהוגה כיום על רכב דו-גלגלי, קרי, בהתאם לקבוצת הספק ונפח מנוע. כמו כן, בהתאם לצו, יתווספו ויגדלו תמריצי מס לאביזרי בטיחות לכלי רכב אלה.

בחודש אוגוסט 2015 שונתה שיטת המיסוי על כלי רכב דו-גלגליים. לפני השינוי, הוטלו שני שיעורי מס בסיסיים: 72% על אופנועים ו- 40% על קטנועים וכלים עד 125 סמ"ק. במסגרת הרפורמה, כל כלי הרכב הדו-גלגליים חולקו לקטגוריות של נפח מנוע והספק מנוע, כאשר שיעור המס עולה ככל שמדובר בכלי רכב דו גלגליים, בעלי מנוע גדול ועוצמתי יותר; שיעורי המס נקבעו בקטגוריות של 40%, 50%, 60% ו- 70%. בשלב מאוחר יותר נקבע, גם במסגרת הוראת שעה, שיעור מס של 25% על כלי רכב דו גלגליים מקטגוריה L1 בעלי נפח מנוע עד 125 סמ"ק והספק עד 11 קילוואט, זאת לתקופה קצובה על מנת לבחון את ההשפעה על רכישות כלים קטנים אלה כפתרון תחבורתי עירוני שעשוי לצמצם את בעיית הגודש.

לפיכך, להלן שיעורי המס על אופנועים וקטנועים  החלים כיום וימשיכו לחול בתקופת ההארכה:

קבוצות הספק מנוע:

בנוסף, החל מ- 1 בספטמבר 2018, תשוכלל מערכת התמריצים לאביזרי בטיחות בצורה הבאה: ההטבה למערכת ABS תישאר רק עבור הכלים בקטגוריה L1 זאת מכיוון שבקטגוריות אחרות המערכת הפכה לחובה. בקטגוריה L1, הכוללת כלים קטנים בעלי נפח מנוע עד 125 סמ"ק והספק עד 11 קילוואט, יגדל סכום ההפחתה בעבור מערכת חשובה זו מ- 350 ש"ח ל- 500 ש"ח. כמו כן, יתווספו תמריצי מס עבור מערכות נוספות: בקרת יציבות, מערכת משיכה והחלקה, בלימה משולבת, משכך היגוי. מערכות אלה תורמות, כל אחת בדרכה, ליציבות הכלי הדו גלגלי בזמן האצה, תנועה ובלימה. 

כמו-כן, ייכנסו מעתה לטבלת התמריצים הכוללת הטבות לרכב תלת גלגלי, שעד עתה נחשבו להטבה נפרדת. יובהר כי רכב תלת גלגלי המצויד במערכות הבטיחות הנ"ל, יקבל הפחתות גם בגין היותו תלת גלגלי וגם עבור קיום המערכות. בכל מקרה, סכום ההפחתות המצטבר לא יעלה על מחצית סכום המס שחושב לפני ההפחתות.

עלות הרפורמה נאמדת בכ- 15 מיליון ש"ח לשנה, אל מול מצב בו הוראת השעה לא הייתה מתחדשת.


שר האוצר, משה כחלון, חתם על צו המאריך עד 30.6.2020 את שיטת המיסוי הנהוגה כיום על רכב דו-גלגלי, קרי, בהתאם לקבוצת הספק ונפח מנוע. כמו כן, בהתאם לצו, יתווספו ויגדלו תמריצי מס לאביזרי בטיחות לכלי רכב אלה.

בחודש אוגוסט 2015 שונתה שיטת המיסוי על כלי רכב דו-גלגליים. לפני השינוי, הוטלו שני שיעורי מס בסיסיים: 72% על אופנועים ו- 40% על קטנועים וכלים עד 125 סמ"ק. במסגרת הרפורמה, כל כלי הרכב הדו-גלגליים חולקו לקטגוריות של נפח מנוע והספק מנוע, כאשר שיעור המס עולה ככל שמדובר בכלי רכב דו גלגליים, בעלי מנוע גדול ועוצמתי יותר; שיעורי המס נקבעו בקטגוריות של 40%, 50%, 60% ו- 70%. בשלב מאוחר יותר נקבע, גם במסגרת הוראת שעה, שיעור מס של 25% על כלי רכב דו גלגליים מקטגוריה L1 בעלי נפח מנוע עד 125 סמ"ק והספק עד 11 קילוואט, זאת לתקופה קצובה על מנת לבחון את ההשפעה על רכישות כלים קטנים אלה כפתרון תחבורתי עירוני שעשוי לצמצם את בעיית הגודש.

לפיכך, להלן שיעורי המס על אופנועים וקטנועים  החלים כיום וימשיכו לחול בתקופת ההארכה:

קבוצות הספק מנוע:

בנוסף, החל מ- 1 בספטמבר 2018, תשוכלל מערכת התמריצים לאביזרי בטיחות בצורה הבאה: ההטבה למערכת ABS תישאר רק עבור הכלים בקטגוריה L1 זאת מכיוון שבקטגוריות אחרות המערכת הפכה לחובה. בקטגוריה L1, הכוללת כלים קטנים בעלי נפח מנוע עד 125 סמ"ק והספק עד 11 קילוואט, יגדל סכום ההפחתה בעבור מערכת חשובה זו מ- 350 ש"ח ל- 500 ש"ח. כמו כן, יתווספו תמריצי מס עבור מערכות נוספות: בקרת יציבות, מערכת משיכה והחלקה, בלימה משולבת, משכך היגוי. מערכות אלה תורמות, כל אחת בדרכה, ליציבות הכלי הדו גלגלי בזמן האצה, תנועה ובלימה. 

כמו-כן, ייכנסו מעתה לטבלת התמריצים הכוללת הטבות לרכב תלת גלגלי, שעד עתה נחשבו להטבה נפרדת. יובהר כי רכב תלת גלגלי המצויד במערכות הבטיחות הנ"ל, יקבל הפחתות גם בגין היותו תלת גלגלי וגם עבור קיום המערכות. בכל מקרה, סכום ההפחתות המצטבר לא יעלה על מחצית סכום המס שחושב לפני ההפחתות.

עלות הרפורמה נאמדת בכ- 15 מיליון ש"ח לשנה, אל מול מצב בו הוראת השעה לא הייתה מתחדשת.