רכבי ספורט מוטורי

מס הקנייה המופחת על רכבי ספורט מוטורי יוארך

אורן פרנקל | 11/07/16
רכבי ספורט מוטורי
רכבי ספורט מוטורי

 

זירת מסחר לטיפולים ותיקונים לאופנוע - שולחים בקשה עבור טיפול/תיקון לאופנוע ומקבלים הצעות מחיר תוך זמן קצר ממיטב המוסכים בישראל. הכנסו עכשיו

כמו בהוראת השעה הקודמת, נקבעו דרישה להמצאת אישורים שונים, כגון: אישור הרשות המוסמכת ליבוא, ביבוא אישי - רישיון נהיגה ספורטיבית בתוקף וביבוא מסחרי - דרישה כי הכלי נמכר או ניתנה לגביו זכות שימוש למי שהוא בעל רישיון תקף לנהיגה ספורטיבית. כמו-כן מתנה את הפטור בשימוש בפועל לנהיגה ספורטיבית. בהוראה החדשה נקבעו כללים נוספים, כגון: כמות הכלים בבעלותו של בעל רישיון לנהיגה ספורטיבית, העברת בעלות ועוד. בנוסף, במסגרת הוראת שעה זו ניתנת הקלה גם לרכב שטח כהגדרתו בהוראה.

הארכת הוראת השעה נועדה לתת מענה לעוסקים בענף ספורט זה ולאפשר לבחון את הייבוא בתשלום מס קניה מופחת לכלים אלו ובמקביל, לאפשר לרשות לנהיגה ספורטיבית, היא הרשות המוסמכת, לבצע את התיקונים הדרושים בחקיקה הרלבנטית על מנת לאפשר בקרה ואכיפה מרביים.

 

 

זירת מסחר לטיפולים ותיקונים לאופנוע - שולחים בקשה עבור טיפול/תיקון לאופנוע ומקבלים הצעות מחיר תוך זמן קצר ממיטב המוסכים בישראל. הכנסו עכשיו

כמו בהוראת השעה הקודמת, נקבעו דרישה להמצאת אישורים שונים, כגון: אישור הרשות המוסמכת ליבוא, ביבוא אישי - רישיון נהיגה ספורטיבית בתוקף וביבוא מסחרי - דרישה כי הכלי נמכר או ניתנה לגביו זכות שימוש למי שהוא בעל רישיון תקף לנהיגה ספורטיבית. כמו-כן מתנה את הפטור בשימוש בפועל לנהיגה ספורטיבית. בהוראה החדשה נקבעו כללים נוספים, כגון: כמות הכלים בבעלותו של בעל רישיון לנהיגה ספורטיבית, העברת בעלות ועוד. בנוסף, במסגרת הוראת שעה זו ניתנת הקלה גם לרכב שטח כהגדרתו בהוראה.

הארכת הוראת השעה נועדה לתת מענה לעוסקים בענף ספורט זה ולאפשר לבחון את הייבוא בתשלום מס קניה מופחת לכלים אלו ובמקביל, לאפשר לרשות לנהיגה ספורטיבית, היא הרשות המוסמכת, לבצע את התיקונים הדרושים בחקיקה הרלבנטית על מנת לאפשר בקרה ואכיפה מרביים.