העסקים בענף הרכב בישראל
רכב פרטי תובלה וצ.מ.ה

מכונאות רכב

מרכז שירות רמטל

אילן בסון

מוסך לוט

מוסך מרקו

מוסך כחול לבן

דלתא ראשון

מוסך אלקיים

CMI המוסך

אבחון רכב

קבוצת פליקס