העסקים בענף הרכב בישראל
רכב פרטי תובלה וצ.מ.ה

מפת כבישים בישראל

זירת המסחר לחלקי חילוף   

מפת כבישים בישראל

      

תוכנית פיתוח הכבישים והרכבות

השר כ"ץ אישר: החברה הלאומית לדרכים תקים כבישים ומסילות רכבת בהיקף של 38 מיליארד ₪

שר התחבורה והבטיחות בדרכים: "נסיעה רציפה ללא רמזורים מהגליל עד לנגב. שילוב הפרויקטים של החברה הלאומית לדרכים יחד עם כביש 6 ייצרו רצף תחבורתי לאורך 215 ק"מ מעמיעד שבגליל ועד לבית קמה שבנגב".
 
מפת הכבישים החדשה של מדינת ישראל לשנים 2011-2016 :
תוכנית הפיתוח שיצאה כבר לדרך, היא מהפכה במפת התחבורה של ישראל. 95 מחלפים חדשים יוקמו, 230 ק"מ כבישים יורחבו ו-135 ק"מ של מסילת רכבת וכבישים חדשים, יבוצעו  על ידי החברה הלאומית לדרכים בשנים הקרובות. התוכנית שגובשה על ידי משרד התחבורה, משרד האוצר והחברה הלאומית לדרכים, כוללת תוכנית עבודה רב שנתית לשנים 2011-2016 בהיקף של כ-27  מיליארד ₪. זאת בנוסף לחלקה של החברה בביצוע תוכנית "נתיבי ישראל" בהיקף של 10.5 מיליארד ₪.
 


התוכנית הוצגה אמש, בלשכת שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כ"ץ, התוכנית מאופיינת בביצוע מגה-פרויקטים בתחום הכבישים והרכבות, שנועדו לשפר את רמת הבטיחות ברשת הכבישים הבינעירונית ולהתאימה לקצב הגידול במספר כלי הרכב. בנוסף, נמתחה רשת הכבישים מתוך ראיה חברתית - כלכלית שנועדה לקרב את ערי הפריפריה למרכז ולאפשר פיזור אוכלוסין מאוזן ויצירת  שוויון הזדמנות תעסוקתי.
 
 שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כ"ץ : "החברה הלאומית לדרכים היא הגוף המוביל את מהפכת התחבורה של ישראל, מהפכה שבעיצומה אנו נמצאים כעת. במהלך מהפכה זו, יושקעו  בשנים הקרובות על ידי משרד התחבורה עשרות מיליארדי ₪ בסלילת כבישים והנחת מסילות רכבת חדשות, לצד שדרוג תשתיות קיימות והקמת מחלפים חדשים. 
 
 כל אלה, נועדו לחבר את הפריפריה למרכז ולאפשר לכל אחד ואחת תנועה חלקה מהירה ובטוחה בכל רחבי הארץ, מקצה לקצה. זאת כדי להעניק לכל אזרח שוויון הזדמנויות, ולהפוך אותנו מעם אחד למדינה אחת".
 
תוכנית העבודה של החברה כוללת מגוון התמחויות ותחומים, בין היתר, פיתוח רשת הכבישים הבינעירונית, פרויקטים בטיחותיים ונקודתיים (מוקדי סיכון) , אחזקה שוטפת ומונעת, תכנון וקידום זמינות של פרויקטים עתידיים , תפעול מערכת בקרת תנועה ומו"פ. בתכנון הפרויקטים החדשים תיתן החברה גם את הדעת לגידול החד במספר רוכבי האופניים, הטמעת טכנולוגיות ירוקות כגון שימוש בגומי ממוחזר בתערובת האספלט וכן יינתן דגש על הארכיטקטורה והאסטטיקה של הפרויקטים.
 
עקרונות תוכנית העבודה הרב שנתית:
התחייבות לתקציב רב-שנתי, המקנה וודאות ותמיכה בפעילות המתמשכת של החברה הלאומית לדרכים.
טיפול בנגע תאונות הדרכים והגברת הבטיחות בכבישים.
הקטנת הצפיפות על ידי פיתוח רשת הדרכים, הגברת הניצול של תוואי הדרכים הקיימות ושיפור רמת השירות בדרכים.
תחזוקה שוטפת ומונעת של רשת הכבישים.
שמירה על ערכי איכות הסביבה.
שילוב הסקטור הפרטי במימון ובביצוע פרויקטים.
 
תוכנית הפיתוח - התוכנית לפיתוח רשת הכבישים הארצית כוללת פרויקטים אשר החברה החלה בביצועם בשנתיים האחרונות ועדיין לא הושלמו - "פרויקטים מתוקצבים", לצד פרויקטים שהחברה תחל בביצועם במהלך השנים 2011-2016 - "פרויקטים חדשים".
 
תוכנית הפיתוח של החברה מבוססת על תוכנית "רבדים". בתוכנית "רבדים" שפותחה בחברה הלאומית לדרכים, חולקו הכבישים הבינעירוניים לכבישים ב"רובד עליון" וכבישים ב"רובד משני".

כבישי הרובד העליון הינם מערכת כבישים ראשיים המבוססת על 4 דרכי אורך  ו-16 דרכי רוחב והיא נבנתה כך שמרחק הנסיעה מכל נקודה הכלואה ברשת אל הרובד העליון הוא עד 15 ק"מ. מערכת הכבישים של הרובד העליון והתחתון, יוצרת רשת "שתי וערב" של דרכים מהירות בשטחה של מדינת ישראל. המטרה הינה שכבישי הרובד העליון יהוו כבישים מהירים, ממוחלפים, בעלי מהירות תכן של 100-130 קמ"ש כאשר בכל כיוון יהיו בין 2-4 נתיבים.
 
 
בטיחות - החברה תשקיע בשש השנים הקרובות 1.7 מיליארד ₪ במוקדי סיכון ופרויקטים קטנים.
בכל פרויקט תחבורתי של החברה, קיימת תרומה בטיחותית ישירה המוצאת את ביטויה בהצבת מעקות, התקנת תאורה, הקמת מעגלי תנועה, רמזור ומחלוף צמתים. יחד עם זאת, החברה דואגת, בכפוף לאישור תקציבי, להשקיע בטיפול בנקודות תורפה ברשת הכבישים. נקודות אלה מוגדרות במשותף על ידי החברה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשטרת ישראל, כמוקדי סיכון.

העלאת רמת הבטיחות ברשת הדרכים מתבצעת בשני מישורים עיקריים:
1. במסגרת ביצוע פרויקטי פיתוח, משולבים אלמנטים בטיחותיים, המגבירים את בטיחות הנסיעה בדרך ובכלל זה, הרחבת הדרך לדו-מסלולית, הקמת מחלפים, התקנה והחלפת אביזרי בטיחות, רמזור צמתים ועוד.
2. במסגרת התוכנית יבוצעו פרויקטי בטיחות נקודתיים  ויטופלו נקודות וקטעים ברשת הדרכים הבין-עירוניות, בהן אותרו בעיות בטיחות.
 
 
אחזקה - רשת הדרכים הבינעירונית מהווה את אחת ההשקעות עתירות ההון הגדולות במדינה. כלולים בה, בין היתר, 6,050 ק"מ מסלול, מחלפים, גשרים, מנהרות, מערכות חשמל ורמזורים. היקף הנכסים האמור מוערך בכ- 70 מיליארדי ש"ח. החברה מבצעת אחזקה שוטפת ומונעת על פי סקרים של רשת הכבישים ותוכנית עבודה על מנת לשמור על הקיים ומיצוי אורך חיי הכביש.
 
בקרת תנועה - בתוכנית העבודה מתוכננת השלמת הקמת מערכת בקרת תנועה (ITS). המערכת תשמש לניהול התנועה בשגרה ובאירועים חריגים. כבישים אסטרטגיים ירושתו בחיישנים, גלאי תנועה ומצלמות, לצורך קבלת מידע חיוני בזמן אמת ויכולת ניהול התנועה.
 
מחקר ופיתוח - החברה הלאומית לדרכים מובילה בישראל את המחקרים והפיתוחים בתחום סלילת הכבישים תוך מציאת פתרונות וטכנולוגיות שיישומם יביא לתרומה משמעותית לנושאי איכות הסביבה, בטיחות הכביש ואורך חייו. בין הפרויקטים הבולטים בתכנית, מיישמת החברה שימוש בגומי ממוחזר מצמיגים ישנים ושימוש בחומרי בנייה ממחוזרים, כחלק מתערובת סלילת הכביש. 
 
תוכנית העבודה הרב שנתית של החברה הלאומית לדרכים לשנים 2011 – 2016 מביאה לידי ביטוי את השיקולים הבאים:
 
הגדלת הבטיחות והורדת מספר תאונות הדרכים ברשת הדרכים הבין עירונית - ניטור קטעי הדרך והצמתים ברשת הדרכים הבינעירונית, מאפשר מעקב אחר מוקדי סיכון לתאונות דרכים. במסגרת התוכנית הרב שנתית, ישודרגו קטעי דרך וצמתים בהן התרחש מספר רב יחסית של תאונות.
 
פיתוח הנגב והגליל - בהתאם למדיניות פיזור האוכלוסין של הממשלה, ניתן דגש לפיתוח הנגב והגליל.  מתוכנן ביצועם של 14 פרויקטים בהיקף של כ-3 מיליארד ₪ בגליל ובנגב (לא כולל את תוכנית נתיבי ישראל במסגרתה יבוצעו שלושה פרויקטים בהיקף של 10.5 מיליארד ₪ ) .
 
מדיניות פיתוח אינטגרטיבית - בהתאם למדיניות משרד התחבורה תוכנית העבודה הרב שנתית כוללת מספר פרויקטי תחבורה המשלימים את תוכניות הפיתוח של נמלי הים והתחבורה הציבורית.
 
שיתוף הסקטור הפרטי - במסגרת תוכנית החומש לשנים 2006-2010, פורסמו מספר מכרזים לביצוע פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי כדוגמת דרך מס' 431. במסגרת התוכנית החדשה, יאותרו פרויקטים אשר יכולים להתבצע הן ע"י הסקטור הפרטי (PPP) והן בתכנון ביצוע (DB).
 
אחזקה- החברה תמשיך להשקיע בשמירה על רמת האחזקה של רשת הדרכים הבינעירונית, בהתאם לסקרים מקצועיים המבוצעים ע"י מערכת המנ"מ (מערכת ניהול מיסעות). מערכת זו מאפשרת מתן ציון איכותי ובטיחותי לכל קטע דרך באחריות החברה, על מנת שניתן יהיה לבצע מעקב ברמה המספרית. מדדי הדרכים בארץ, נבדקים ביחס למקובל במדינות שונות בעולם וכן ביחס לנתוני הבסיס של כל דרך. מדדים אלה, משמשים גם לצורך ביצוע בקרת איכות אחר קבלנים פרטיים המטפלים באחזקת דרכים בהתאם למודל PFI.

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
חדשות רכב
דגמי אופל 2017
יונדאי IONIQ קונספט
מאזדה CX5 החדש
פסגת הרכב 2016
רפורמת מבחני נהיגה
שברולט ספארק ACTIV
CAN-AM MAVERICK X3
BMW i
פוינטר גניבות רכב